Ние във фондация „Хестия“ обичаме въпросите. Те са основното оръжие, с помощта на което изпълняваме нашата мисия – да помогнем на децата и младежите в България да се справят с предизвикателствата по пътя си и да реализират потенциала и талантите си. Затова не е никак изненадващо, че през 2019 г. зададохме много въпроси – на родителите, загрижени за развитието на своите момичета и момчета; на специалистите, решени да открият най-доброто решение на проблемите, с които се сблъскват в практиката си; на децата, попаднали при нас в търсене на по-добро бъдеще. Заедно стигнахме до отговори, благодарение на които подобрихме възможностите за пълноценно развитие и успешна реализация най-малките, но и най-важни хора – нашите деца.

Въпросите са важни за нас.

Едно от постиженията, с които искрено се гордеем, е че въведохме в България една от най-използваните скрининг методики на детското развитие в Германия – тестът за оценка на детското развитие в детските градини DESK 3-6 R. Стандартизираният за България инструмент е приложим при работа с деца между 3 и 6 години с потенциален риск в развитието и позволява да бъде направена оценка в реална и игрова среда, което значително улеснява процеса на оценяване. Той е важно допълнение към портфолиото ни с инструменти за оценка на развитието , което включва Developmental Profile 3 (рейтинг скала за оценка на детското развитие), Denver II (скрининг тест за детско развитие), Conners 3 (рейтинг скала за оценка ADHD – хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието), CARS2 (рейтинг скала за оценка на детския аутизъм), WISC-IV (Скала за интелигентност на Уекслер за деца), DAF (диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши), проективния тест ТЕМАS (Tell-Me-A-Story) и др.

В рамките на изминалата година имахме възможност да представим нашите тестове на няколко ключови събития, насочени към специалисти, в по-големите градове в страната. Сред тях бяха националната конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ), както и международната конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“, организирана от логопедичен център „Ромел“. Продължихме и серията от успешни сертификационни обучения за специалисти, които работят с деца и семейства, в това число психолози, логопеди, ерготерапевти, педагози, ресурсни учители и други. Само за една година сертифицирахме около 300 специалисти за работа с тестове.

Включихме се и в националната конференция на фондация „Кузманов“, където представихме възможностите и предизвикателствата на ранното кариерно ориентиране – една от приоритетните теми за организацията ни през 2019-а година. В рамките на презентацията „Ранно кариерно ориентиране – мисия възможна“ представихме обновената платформа NEXTSTEP.BG, която дава достъп до ценна информация и ресурси на ученици и студенти, в това число кариерни консултации, безплатни наръчници, полезни статии и интервюта със студенти и професионалисти. Чрез Nextstep.bg предлагаме на българския пазар стандартизирани тестове за кандидат-гимназисти (Future 2.0) и кандидат-студенти (Prospera 2.0). Тестовите батерии се поръчват и попълват изцяло онлайн, а резултатите от тях пристигат под формата на електронен доклад и представят инфорармация за кариерните интереси, ценностите, уменията за учене и силните страни на попълващия.

Успяхме да реализираме тази и много други амбициозни идеи благодарение на успешното сътрудничество с нашите партньори – част от тях дългогодишни, а други съвсем скорошни, но с огромен потенциал за развитие. Сред новите ни партньори се нарежда Schuhfried – глобален лидер на пазара за продукти и услуги в областта на психологическата оценка и първата компания в света, разработила система за дигитален психологически тест. Имахме шанса да реализираме успешен проект и в сътрудничество със Софийски форум за сигурност, съвместно с които проведохме мащабно онлайн проучване сред децата и младите хора в България на тема „Какво знаеш за сигурността в интернет?“

Отворихме вратите на „Хестия“ и към още една група много важни за нас хора – младите учени, които провеждат изследвания в областта на психологията, логопедията, педагогиката, медицината и др., насочени към подобряване на психичното, социално и емоционално развитие и състояние на деца и възрастни. В рамките на програмата, която стартирахме, предоставяме възможност на докторанти в акредитирани университети в страната и чужбина да използват адаптирани и стандартизирани инструменти за оценка на деца и възрастни. Предприехме тази стъпка, следвайки мисията на организацията ни да подкрепи развитието на научната дейност в страната и да спомогне за разработването на качествени и достъпни решения в областта на клиничната психология.

И понеже вярваме, че в основата на всеки организационен успех стоят хората, не можем да пропуснем да споменем, че 2019-а ще остане в историята на фондация „Хестия“ като годината, в която екипът ни се разшири с цели четири нови попълнения, което на практика означава, че броят на хората в офиса е нараснал с точно 200%.

Разбира се, изминалата година ни донесе и много предизвикателства, но ние избираме да я запомним с постигнатите успехи, научените уроци, придобитите умения и – не на последно място – поставените основи за още по-значими постижения. Посрещаме 2020-а година с високи очаквания и вече работим по реализацията им. Като за начало вече имаме график с датите на предстоящите сертификационни обучения за първото шестмесечие. Освен в обичайните градове, в които работим – София, Пловдив и Варна – през новата година ще посетим и две нови дестинации: Бургас и Търговище. Ще продължим да предлагаме и възможност за супервизии – надграждащи групови обучения, по време на които се обсъждат конкретни казуси, въпроси и реални случаи, представени от участниците.

В процес на стандартизация е въпросникът за оценка на хранителни нарушения EDI-3, който оценява риска за развитие на булимия, анорексия невроза и други проблемни състояния. Предстои да обявим старт на стандартизацията и още нови методики, сред които клиничното изследване за оценка на поведението CAB (Clinical Assessment of Behavior) и скалата за интелектуална оценка RIAS-2 (Reynolds Intellectual Assessment Scales).

Следете Facebook страницата ни и се абонирайте за електронния ни бюлетин, за да следите какво друго сме ви подготвили през годината.