Eдно от предизвикателствата, които обявихме, че ще приемем през 2020 г., е свързано с разширяване на портофлиото ни от инструменти за оценка.  В следващите месеци ще започнем работа по стандартизацията на няколко нови методики. Сред тях на първо място се нарежда въпросникът за оценка на поведенчески нарушения CAB, приложим при деца и юноши между 2 и 18 години и 11 месеца. В клиничен аспект той идентифицира както интернализирани и екстернализирани проблеми и критични поведения, така и цялостната психосоциална адаптация. В неврологичен аспект оценява когнитивното функциониране (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуална надареност) и сигнализира за затруднения в ученето или екзекутивните функции. 

Въпросникът CAB се използва в работата с деца и юноши, които имат нужда от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции. С негова помощ специалистите могат да получат ценна допълнителна информация за диференциално диагностициране на психиатрични проблеми. Инструментът е приложим и с цел идентификация на специфични поведения, а резултатите спомагат планирането на интервенции и оценката на техния ефект. Оценката се изготвя на база на 12 клинични и адаптивни клъстъра. Те включват тревожност, депресия, гняв, агресия, прояви на тормоз и други поведенчески проблеми, обучителни затруднения и умствена изостаналост, проблеми от аутистичния спектър, хиперактивност, екзекутивнни функции и интелектуална надареност.

Резултатите от CAB се базират на обратна връзка от страна на учител и родител, което осигурява на специалистите възможност да придобият обективни впечатления относно поведението на детето.  Инструментът оценява проблеми с адаптивното поведение в ежедневни училищни ситуации и осигурява нужната информация за създаване на план за терапия, проследяване на ефективността й и лонгитюдна оценка на симптомите по време на интервенцията.

Приложението на CAB включва форма за учители със 70 айтема, подходяща за деца от 5 до 18 години; кратка форма за родители със 70 айтема; и стандартна форма за родители със 170 айтема. Последната се използва за по-задълбочена диференциална диагностика на поведенчески проблеми и при съмнение за по-високи нива на поведенчески отклонения. Издател на оригиналния тест е Psychological Assessment Resources (PAR).

Каним специалисти, които да се включат в стандартизацията на въпросника, като проведат определен брой изследвания с него. В стандартизацията могат да се включат детско-юношески психолози, клинични психолози, психиатри и училищни психолози.

Всички участници задължително участват в обучение за администрация на въпросника, а след това и в обучение за интерпретация на резултатите.

Ако желаете да участвате в стандартизацията на CAB, пишете ни на office@hestiabg.com. В имейла е нужно да посочите своите имена, телефон за контакт и населеното място, в което ще проведете изследванията. В отговор на запитването Ви, ще Ви изпратим информация за условията за участие.