Разширяваме портфолиото от стандартизирани психологически инструменти на фондация „Хестия“ с теста за оценка на интелигентността на Рейнолдс (RIAS-2). Той може да бъде използван както самостоятелно с цел интелектуална оценка, така и като част от по-широка батерия за диагностициране на специфични разстройства, включително интелектуални и обучителни затруднения.

Втората, най-нова версия на RIAS, позволява да бъде направена обективно и надеждно измерване на интелигентността и нейните основни компоненти. Използва се за оценка на паметта, затруднения в ученето, умствена изостаналост или интелектуална надареност, невропсихологични увреждания и др. Тестът е фокусиран върху основните компоненти на интелектуалните способности и включва скалите:

  • невербална интелигентност
  • вербална интелигентност
  • вербална памет
  • невербална памет
  • скорост на преработка на информацията
  • общ коефициент на интелигентност

Сред отличителните характеристики на RIAS 2 е възможността за оценка на паметовата функция, която дава поглед към интегритета на мозъчното функциониране и уменията за преработка на специфична информация. Тя оказва съществено влияние при диагностицирането на много разстройства в детството и зрелостта, особено при хора в напреднала възраст.

Тестът за интелигентност на Рейнолдс се администрира бързо и лесно, въпреки че не е съкратен инструмент или кратка форма на интелектуално оценяване. Задачите, включени в него, наблягат на мисленето пред скоростта и контрола на моториката. Това дава възможност за измерване на интелектуалното функциониране на индивиди с различна степен на физическо или моторно увреждане. Въпросникът може да бъде приложен и върху респонденти с емоционални разстройства или психични заболявания.

Скалите RIAS-2 се използват при възрастни и деца над 3 години, които могат да разберат насоките за субтестовете и да формулират нужните отговори. Разширената възрастова граница на теста позволява да бъдат проследени промените в представянето на изследваното лице. Това дава възможност за измерване на ефектите от различни заболявания, обучителни програми и интервенции.

Стандартизацията на RIAS-2 вече започна

Каним всички психолози и психиатри с интерес към темата оценка на интелигентността да се включат в процеса на стандартизация. Одобрените за участие в извадката кандидати ще трябва да проведат определен брой изследвания с инструмента. Той е приложим за възрастни и деца над 3 години – независимо дали са в норма или не. От специалистите се очаква да изпълнят този ангажимент в предварително определен срок, като задължително участват в обучение за администрация на въпросника, а след това и в обучение за интерпретация на резултатите.

Ако желаете да участвате в стандартизацията на RIAS-2, пишете ни на office@hestiabg.com. В имейла е нужно да посочите своите имена, телефон за контакт и населеното място, в което ще проведете изследванията. В отговор на запитването Ви, ще Ви изпратим допълнителна информация и условията за участие.