Щастливи сме да споделим, че се присъединяваме към семейството на Национална мрежа за децата, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата, като събира и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици. Правим тази стъпка, защото искаме да бъдем част от общност, която работи активно в защита на детските права. Обединява ни обща, изключително важна за нас мисия – да осигурим възможност за пълноценно развитие и успешна реализация на децата и младежите в България.

Създадохме фондация „Хестия“, за да подобрим възможностите за ефективна диагностика на нарушенията в развитието на децата и да дадем шанс на момичетата и момчетата да открият и реализират талантите и потенциала си. Вярваме, че членството в Мрежата ще ни даде възможност да изградим ценни контакти с партньорски организации, да обменим опит с тях и да реализираме ефикасни съвместни дейности в сферата на детското развитие и кариерното ориентиране на младежи. Виждаме своя принос като организация, която има нужната експертиза и специализирани решения, подпомагащи детското психично, социално, емоционално и интелектуално развитие. Откриваме своето място и като партньор, който може да помогне каузите на Мрежата да достигнат до по-широка аудитория и да намерят още съмишленици.

Да бъдем част от Национална мрежа за децата за нас е отговорност, която ще изпълняваме, следвайки мисията си – да помагаме на специалистите в страната да прецизират своята диагностична и терапевтична дейност и да осигурят най-подходящата терапия на децата, с които работят. Правим го, като преследваме конкретни, дългосрочни цели.

Нашите цели

  • Насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете.
  • Подобряване на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.
  • Насърчаване на добри практики в областта на терапевтичната и консултативна работа с деца, техните семейства, образователни и социални институции.
  • Подпомагане откриването и развитието на потенциала на всяко дете.
  • Повишаване на информираността на обществото относно детското психично, социално и емоционално развитие.
  • Стимулиране на научната дейност и повишаване квалификацията на специалисти в областта на детското психично, социално и емоционално развитие.