Наскоро загатнахме, че работим по нов тест. Вече официално можем да обявим, че специалистите в България ще имат достъп до последната версия на въпросника за оценка на психопатологичните черти на личността PAI – Personality Assessment Inventory.

Какво представлява PAI?

Въпросникът за оценка на личността PAI е инструмент за детайлна оценка на психопатологията при лица на възраст от 18 до 89 години. Той съдържа 344 айтема, а попълването му отнема 50-60 минути – време, което е двойно по-кратко от повечето сходни инструменти.

PAI е обективен тест за оценка на психопатологични синдроми. Той дава полезна информация при формулирането на клинична диагноза, планиране на терапия и скрининг за психопатологични отклонения. Приложим е и за оценка на лица със затруднения в четенето.

Тази версия на теста е обогатена и с PAI Plus, в следствие на което резултатите се интерпретират въз основа на DSM-5. А интерпретацията на българската версия е съобразена и със стандартите на МКБ 11.

Тестът съдържа 22 скали, които не се покриват съдържателно и се характеризират с висока дискриминантна валидност:

  • 4 скали за валидност.
  • 11 клинични скали – обхващат трите най-общи класа разстройства в невротичния спектър, психотичния спектър и разстройства, свързани с поведенчески нарушения и проблеми с контрола на импулсите.
  • 5 скали за терапевтичен риск – сигнализират за потенциални усложнения в процеса на терапия. Включват два индикатора за възможно самонараняване или нараняване на другите, два индикатора за специфични обстоятелства от средата на респондента и един индикатор за мотивацията на лицето да участва в терапевтичния процес.
  • 2 междуличностни скали – дават информация за взаимодействието и отношенията на клиента с околните.

За да се улесни интерпретацията и да се обхване целият ранг от комплексни клинични конструкти, 10 от скалите на инструмента съдържат субскали, които са концептуално извлечени от основните.

Добавени са и 5 индекса, които дават допълнителна информация за профила на клиента за негативни и позитивни когнитивни изкривявания при отговаряне, както и случайно отговаряне. Налични са и допълнителни индикатори за суицидни намерения, агресия, наличие на хиперактивност и дефицит на внимание (ADHD) и др.

Как да се включите в проекта?

В момента тече стандартизацията на PAI в България. По тази причина набираме участници-психолози, които да проведат изследвания от нормативната и/или клиничната извадка. За да се включите в проекта е необходимо да ни пишете на имейл адрес: office@hestiabg.com.

Небходима информация:

  • вашите имена;
  • квалифиция;
  • населено място, в което ще проведете изследванията;
  • възрастова група на изследваните лица;
  • диагнози на изследваните лица, ако има такива.

Всички участници задължително участват в онлайн обучения за администрация на теста и за интерпретация на получените резултати.

За повече информация, не се колебайте да ни пишете на имейл адрес: office@hestiabg.com.