Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, до края на месец април ще провеждаме планираните в обновения ни график сертификационни обучения онлайн и на намалена цена от 200 лв. с ДДС за двудневно обучение.

Предприемаме тази стъпка с цел да подкрепим мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус в България. Вярваме, че новият формат на обученията също така ще даде възможност на много специалисти в различни краища страната, които досега са били възпрепятствани поради логистични причини, да повишат квалификацията си и да включат в практиката си нови инструменти за оценка на детското развитие.

Обученията се провеждат чрез платформата Zoom.

Тя дава възможност за видео и аудио връзка. Това ще ни позволи да запазим програмата на срещите, които имат както теоретична, така и практическа част. Участниците ще имат възможност да се включат на живо с всяко мобилно устройство с интернет. Те ще могат да изпълняват индивидуални задания, да бъдат част от групова работа и да задават въпроси.

Предимствата на Zoom включват:

  • Високо качество на картината и звука
  • Достъп от всяко мобилно устройство с интернет
  • Опция за групови и индивидуални съобщения

График на обученията

Тестовете, представени в рамките на обученията, са стандартизирани за България инструменти за оценка на детското развитие. Стандартизацията осигурява съпоставимост на получените резултати от българската версия на използваната методика с тези на оригинала. Графикът ни за месец април включва обучения за работа със следните тестове:

4-5 април: TEMAS (Tell-Me-A-Story), проективна методика, подходяща за оценка на емоционални и поведенчески проблеми. Tя съдържа 23 пълноцветни стимулни платна, съобразени с културните особености на страната. Тестът е приложим за оценка на деца от 6 до 18 години. Той може да се използва от детско-юношески психолози, училищни психолози, клинични психолози, психолозиконсултанти и психотерапевти.

4-5 април: DAF, диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши, приложим при деца и юноши от 10 до 18 години. Инструментът включва скали за оценка на проактивна, реактивна и обща агресия и може да бъде използван от детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.

11-12 април: Denver, скрининг тест за детско развитие, приложим за деца от 0 до 6 години. Целта му е да предостави организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието. Използва се от детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, педиатри и лични лекари на деца, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.

25-26 април: Development Profile 3, рейтинг скала за оценка на детското развитие, чрез която се създава цялостен профил за развитието на детето в пет области. Те включват физическо развитие, адаптивно поведение, социално и емоционално развитие, когнитивно развитие и комуникация. Тестът е приложим за деца от 0 до 12 г. и 11 месеца и може да се използва от детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, педиатри и лични лекари на деца, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.