Много често получаваме запитвания от училищни психолози кои инструменти е най-подходящо да използват при изготвянето на картата за оценка на индивидуалните потребности на ученика. В тази статия сме посочили накратко в кои случаи е най-подходящо да използвате предлаганите от нас стандартизирани тестове.

Основните области, обект на изследване в началото на учебната година, са: когнитивни функции, поведенчески характеристики и социални умения.

Въпреки че е трудно да се намери инструмент, който обединява всички тях, съществува стандартизиран такъв, който е подходящ за най-малките ученици, а именно бъдещите първокласници. Това е Дортмундският скрининг тест за оценка на детското развитие DESK 3-6 R. Информацията, която той предоставя, е обективна, на базата на директни наблюдения и изследвания под формата на игра с детето. Освен това, той дава информация и за:

 • моторно-двигателното развитие на детето;
 • езиково-говорното развитие;
 • основни математически познания;
 • памет;
 • внимание и концентрация при изпълнението на задачи;
 • социални и адаптивни умения.

Друг подходящ инструмент, оценяващ интелекта и когнитивните процеси, който може да се използва при ученици от всички възрасти, е новият за България тест Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2. Той може да се използва за пълна оценка на интелигентността или за скрининг при използване на кратката му форма (отнема само 10-15 мин.). Информацията, която RIAS-2 предоставя, отново е на базата на директната оценка от специалиста, използвайки стандартизирани стимулни материали за оценка на следните когнитивни аспекти:

 • коефициент на интелигентност;
 • наличие на изпреварващо когнитивно развитие;
 • внимание;
 • концентрация;
 • памет;
 • мислене и логически разсъждения;
 • скорост на преработка на информация.

По отношение на поведенческите характеристики и социалните умения на учениците е възможна различна оценка на базата на информация, получена от различни източници. Например, много важно за изготвянето на картата за оценка на индивидуалните потребности на ученика е информацията, предоставена от учителите, работещи с ученика. Това е възможно да се случи по стандартизиран модел на въпросник, който обединява и класифицира отговорите на учителя по критерии на DSM-IV-TR за различните поведения. Въпросникът за оценка от учител (или специалист, който познава детето/ученика) на Клинична оценка на поведението CAB е лесно приложим, тъй като се попълва както на хартия, така и онлайн. Той обхваща широк спектър от клинични поведения и адаптивни и социални умения. Освен това, спестява време в сравнение със стандартно интервю, където могат да бъдат пропуснати и много поведенчески аспекти.

Съществува идентична форма за оценка и от родител. По този начин специалистът може да сравни поведението на ученика в различни социални среди и от различни гледни точки. Възможно е въпросниците да бъдат попълнени и на английски език, ако учителят или родителят не говорят добре български език.

Информацията, която CAB предоставя, е по отношение на:

 • риск от наличието на психично или поведенческо разстройство, което изисква насочване към специализирана диагностика за установяване;
 • наличие на изпреварващо когнитивно развитие по данни на учителя, специалиста или родителя;
 • липса на социални и адаптивни умения;
 • девиантни поведенчески прояви;
 • емоционална дисрегулация и социална дезадаптация.

Друг инструмент за оценка на поведението или по-точно на модела на агресивните прояви е Диференциалният тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF. Той дава поглед върху мотивите при дадени антисоциални действия на ученика както от гледната точка на ученика, така и през представата на учителя или друг възрастен. Дава информация за нивата на:

 • общата агресия;
 • проактивната агресия;
 • реактивната агресия.

Знаете ли, че вече предлагаме безплатна обработка на резултатите от тестове?

В професионалната и диагностичната практика е важно използването на доказани, психометрично издържани и стандартизирани и адаптирани инструменти. Това гарантира надеждността и валидността на получените резултати и ги прави сравними с резултатите на лица на същата възраст и от същия пол.

Точно поради тази причина в обученията и ръководствата на посочените тестове е включена информация за психометричните характеристики на инструментите.

Вижте актуалния график на сертификационните обучения.

Нашата основна цел винаги е била да се подобрят диагностичните и терапевтични практики. В продължение на това включихме и едно допълнително практическо обучение към нашето портфолио. Обучението Комплексна психологическа оценка с тестове предоставя възможността на специалистите да се запознаят с основните характеристики на тестовете, да направят подбор на инструментите, които да включат в оценката по даден случай и да интегрират и интерпретират резултатите от подбраната батерия от тестове. Освен това, в работата със случаи се дава възможност за обсъждане на случаи от личната практика в група и под супервизията на професионалист с богат клиничен опит.

Научете повече за Комплексна оценка с тестове – практичесто обучение.