С разширяването на списъка от инструменти, които предлагаме, все повече специалисти се обръщат към нас с въпроси, свързани с приложението на повече от една методика в работата им по конкретен случай. За всички тях подготвихме специализираното обучение „Комплексна психологическа оценка с тестове. Методология и практическа работа“. То ще даде отговор на голяма част от въпросите, свързани с приложението на тестовете ни в психологическата практика, с фокус върху спецификите при комбинирането на два или повече инструменти.

Регистрацията за следващото издание на обучението можете да направите тук. Цената за участие е 120 лв. с ДДС.

Програмата и съдържанието на обучението са подготвени от Петя Атанасова, която ще поеме и ролята на лектор в събитието. Тя е психолог със солиден професионален опит, както и дългогодишен наш партньор. Петя Атанасова е водещ на тренингите ни за работа с въпросника за клинична оценка на поведението CAB и скрининг теста за оценка на детското развитие Denver II. Освен това активно използва нашите тестове в работата си има поглед върху много от казусите, които специалистите срещат при приложението на психометрични инструменти.

Към момента обучението „Комплексна психологическа оценка с тестове. Методология и практическа работа“ ще се провежда само в онлайн формат, с продължителност от един ден.

Предвиденото съдържание включва:

  • кратко представяне на тестовете Denver II, DAF, DESK 3-6, CAB, EDI-3, RIAS-2;
  • насоки за поемане и обработка на клиентски заявки, снемане на амнестични данни, подбор на подходящи тестове;
  • анализ и синтезиране на резултатите от тестовете, изготвяне на заключение;
  • даване на обратна връзка към изследваните лица и препоръки за последваща работа;
  • практическа работа по конкретни казуси.

Форматът на обучението предполага интерактивен подход. Той позволява на участниците да обменят опит и идеи и да упражняват наученото още по време на събитието. Единственото условие за участие е да са сертифицирани за работа най-малко с един тест, част от портфолиото на „Хестия“, за да могат да имат достатъчно добър поглед върху работата с психометрични инструменти.