Едно от най-новите попълнения в каталога ни е въпросникът за клинична оценка на личността PAI Plus. Той е предназначен за детайлна оценка на психопатологията при лица над 18-годишна възраст. Резултатите, получени при изследване с PAI Plus, се интерпретират въз основа на DSM-V. А специално за българската версия е налична и интерпретация съгласно критериите на МКБ-11.

PAI е инструмент с широко приложение – формиране на клинична диагноза, планиране на терапия, скрининг за психопатологични отклонения, оценка при злоупотреба с психоактивни вещества, агресивни прояви и др. Той е често използван инструмент при изготвяне на съдебно-психиатрични и съдебно-психологически експертизи. Именно това негово приложение ще разгледаме тук.

Психологическите тестове са ценен инструмент при изготвянето на съдебно-психиатрични и съдебно-психологически експертизи. Те адресират по обективен начин множество клинични проблеми и така повишават достоверността на изготвените оценки. Инструментите с добри психометрични характеристики, създадени и използвани съгласно последните научни постижения в областта, са много по-надежден източник на информация от субективната интерпретация по данни от изследваното лице. По тази причина те са добре приети в съда, а в много случаи и задължителна процедура за приемането на експертизата.

Защо да използвате PAI при съдебно-психиатрични експертизи?

PAI е вторият най-използван инструмент за оценка на личността при изготвянето на съдебно-психиатрични експертизи. Той е чувствителен едновременно към личностната психопатология и злоупотребата с психоактивни вещества, независимо една от друга, което е от решаващо значение при изследванията за целите на съдебното производство. Освен това, особено полезни се оказват и скалите Негативното впечатление (NIM) и Антисоциални черти (ANT), които дават информация на специалиста съответно за склонност от страна на лицето да се представи в по-негативна светлина, отколкото всъщност е, и за история на антисоциални прояви или поведения.

Въпросникът за клинична оценка на личността PAI се използва при оценка на риска и при оценка с цел смекчаване на наказанието. А валидностните скали са важен източник на информация за подхода на изследваното лице към оценяването. Широкото приложение на PAI – от оценка на психичното функциониране до злоупотреба с психоактивни вещества – дава възможност за изясняване на цялостната клинична картина. Да не пропускаме и скалите Антисоциални черти (ANT) и Агресия (AGG), които са ключови в изготвяне на оценки при криминални случаи и предсказване на бъдещия риск от криминално поведение.

Оценка на риска от рецидив

Редица изследвания показват, че скалите на PAI са добри предиктори на риска от рецидив. Така например, скалата Антисоциални черти (ANT) е свързана с повторен арест на криминално проявени само една година след освобождаването им (Hastings et al.,2006), включително при жени (Salekin, Rogers, Ustad, & Sewell, 1998). Скалата Агресия (AGG) също е добър предиктор, при жени и при осъдени, преминаващи през съдебна оценка средно след 4 години на свобода (Salekin et al., 1998; Walters and Duncan, 2005).

Съдебно-психологически експертизи при дела за попечителство

PAI е широко използван и при съдебно-психологически експертизи по дела за присъждане на попечителство. При подобни оценки, респондентът е склонен да се представя в по-благоприятна светлина както по време на интервю с експерта, така и при попълване на тест. Изследвания сочат, че при подобни оценки повечето резултати по скалите на PAI са средни или по-ниски от обичайните. Въпреки това някои скали, предимно свързани с положително личностно и междуличностно функциониране, са леко завишени. Такива са, например, субскалите Грандомания (MAN-G) и Обсесивно компулсивна тревожност (ARD-O), които в контекста на дела за попечителство са свързани с манипулиране на впечатлението за изграждане на по-позитивен облик. Леките завишения в тях могат да се асоциират съответно с оптимизъм, самоувереност, подреденост, внимание към детайла, докато високите стойности „говорят“ за нарцистични черти, неспособност за реална самооценка, обсесивно-компулсивни черти, фобии и др.

PAI Plus е в процес на стандартизация и съвсем скоро ще е достъпен и за специалистите в страната. Очаквайте скоро информация за предстоящи сертификационни обучения за работа с PAI Plus.

Вижте график и на останалите ни обучения

Източници:

  1. Clinician’s Corner: Forensic Evaluations and The PAI
  2. Semel, R. A. (2016, February). The Personality Assessment Inventory (PAI) in Child Custody Evaluations: Some Contextual and Psychometric Considerations. Journal of Psychology & Clinical Psychiatry
  3. Archer RP, Buffington Vollum JK, Stredny RV, Handel RW (2006) A survey of psychological test use patterns among forensic psychologists. Journal of Personality Assessment 87(1): 84-94.
  4. Hastings, M. E., Stuewig, J., & Tangney, J. (2006, March). Relative efficacy of the PAI, PCL:SV, and VRAG in predicting institutional misconduct and short-term recidivism. Paper presented at the meeting of the American Psychology-Law Society, St. Petersburg, FL.
  5. Salekin, R. T., Rogers, R., Ustad, K. L., & Sewell, K. W. (1998). Psychopathy and recidivism among female inmates. Law and Human Behavior, 22, 109-128.
  6. Walters, G. D., & Duncan, S. A. (2005). Use of the PCL-R and PAI to predict release outcome in inmates undergoing forensic evaluation. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 16, 459-476.