Обзор на Фондация „Хестия” за 2016 година

Фондация „Хестия” и ОС България се стремят да насърчават добрите практики в оценяването на деца и възрастни. За да бъде нашата дейност по-ефективна и в съответствие с професионалните потребности на специалистите, мнението и препоръките на нашите клиенти и партньори биха ни били много полезни. По тази причина в началото на новата 2017 година си поставихме за цел да обобщим всичко постигнато през изминалата година и да очертаем перспективите занапред.

През 2016г. ОС България съвместно с Фондация „Хестия” проведе 20 сертификационни обучения, в които 211 специалисти повишиха своята квалификация и умения за работа с професионални инструменти за оценяване на деца и възрастни. Очаквайте съвсем скоро и новия график за предстоящите през пролетта обучения.

14457504_1287240764622357_8006264202764606883_n 15027579_1327571043922662_7067878298065001104_n

През годината работихме по стандартизацията на пет нови за България инструмента за оценка с голямо практическо приложение в сферата на диагностиката и консултирането на деца и родители, както и в областта на образователното ориентиране на ученици. В този процес бяхме подкрепени от много специалисти, които работиха активно при събирането на данни за извеждане на нормите за България.

Ето какво предстои да публикуваме официално през 2017 година:

От 1 септември 2016г. платформата за администриране на тестове Examinea е вече с нов дизайн, съобразен със съвременните тенденции в разработването на уеб приложения. Допълнителни подобрения са дистанционното попълване на тестове и използването на платформата от всяко устройство, свързано с интернет, което предоставя достъп до тестовете и резултатите по всяко време.

През 2016г. разширихме нашите дейности с някои нови проекти и програми в областта на услугите за детско развитие.

Проектът „Моето мнение има значение” на Фондация „Хестия” се осъществи в партньорство с ДГ „Изворче”, гр. Шумен, и Община Шумен. В рамките на проекта беше приложена авторската програма за насърчаване на детското участие в развитието на услугите за детско развитие.

Програмата за работа с деца с академичен талант на Фондация „Хестия” е насочена към идентифициране на деца с академичен талант и разработване на образователни програми за развитие на техните умения, вътрекласни и извънкласни дейности.

Фондация „Хестия” е партньор на КиндиРу България и Столична община в съвместен проект в рамките на академичната 2016-2017 година под надслов „Да отключим потенциала за учене”, който се провежда в шест детски градини на територията на Общината.

През 2016г. ОС България и Фондация „Хестия” взеха участие в няколко конференции, сред които Международната логопедична конференция на Логопедичен център „Ромел”, ІV Педагогическа конференция на Фондация „Кузманов” и Годишната конференция „Приобщаващо образование”.

През новата 2017г. ще разширим предлаганите обучения в сферата на оценяването на деца и възрастни, също така ще предложим специализирани обучения за по-широк кръг от специалисти в сферата на детското развитие и образованието. Част от инициативите, които планираме, включват информационни уебинари за актуалните програми, тестове и обучения, статии с полезна информация за специалисти и родители и някои нови проекти.