Да отключим потенциала за учене

Фондация “Хестия” е партньор на КиндиРу България и Столична община в съвместен проект в рамките на академичната 2016-2017-та година, който се провежда в шест детски градини на територията на Общината.

Фондация “Хестия” предоставя Рейтинг скалата за оценка на детското развитие –Developmental Profile 3, която оценява развитието на децата във възрастовия диапазон от 0 до 13 години и обхваща физическото, когнитивното, социално и емоционално развитие, комуникацията и адаптивното поведение.

Целта на настоящия проект е да се изследва eфективността на сензорно-моторно-перцептуалната програма “Да отключим потенциала за учене” в сравнение с типичните занимания по физическо възпитание, които се провеждат в детските заведения, както и влиянието на честотата на изпълнение на програмата върху детското развитие. Програмата се основава на най-новите изследвания на развитието на мозъка и цели да подпомогне стимулирането на развитието на мозъка и на центровете, които са важни за академично учене.

В проекта участват четиристотин и петдесет деца от шест детски градини и са разделени в три групи. Първата група изпълнява физическо възпитание по програмата на детското заведение, другите две групи деца работят по австралийската програма, като правят упражненията по три и по пет дни в седмицата.

Очакваните резултати са децата, които изпълняват сензорно-моторно-перцептуалната програма, да получат значимо по-високи резултати, спрямо тези, които изпълняват редовните занимания по физическа култура. Също така се очаква децата, преминали през петдневен тренинг, да имат значимо по-високи резултати от тези, преминали тридневен тренинг.

За оценка на детското развитие и ефекта от участието в програмата се използва Стандартизираната рейтинг скала за оценка на детското развитие – Developmental Profile 3, предоставена от Фондация „Хестия”. Развитието на всяко от децата се оценява преди след приключване на заниманията.

Фондация “Хестия” проведе специализирано обучение за работа с Developmental Profile 3, в което участваха специалистите, които ще оценяват развитието на децата, участващи в проекта, както и сертификационно обучение за психолога по проекта.