Както ви обещахме, Въпросникът за клинична оценка на личността PAI Plus съвсем скоро ще бъде достъпен за специалистите в страната. Официалното публикуване ще отбележим с онлайн събитие, на което ще представим PAI Plus.

Уебинарът-представяне ще се проведе на 03.02.2022 г. (четвъртък) от 17:00 часа чрез платформата ZOOM. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

По време на събитието ще научите:

  • Какво представлява PAI Plus и в какви случаи е най-подходящо да се използва?
  • Какви са структурата и съдържанието на инструмента?
  • Какви са спецификите на стандартизираната за България версия?
  • Как протича администрацията и как се обработват резултатите?

Лектор на уебинара е Диана Боянова, доктор по психология и автор на българската версия на PAI Plus. Издател на оригиналната версия е PAR Inc.

Въпросникът за клинична оценка на личността е самооценъчен, обективен личностен тест. Неговата основна цел е да даде информация по определени значими личностни променливи в професионален контекст. Още при представянето на първата версия на PAI, той е описан като „съществено подобрение от психометрична гледна точка, на съществуващите стандарти в тази област“ (Helmes) и като „един от най-вълнуващите нови личностни тестове“ (Schlosser).

Накратко, PAI може да се представи като мултискален инструмент, създаден за клинична оценка на лица над 18 години. Той съдържа 344 айтема, обединени в 22 неприпокриващи се скали – 4  валидностни скали, 11 клинични скали, 5 скали за терапевтичен риск и 2 междуличностни скали. За по-лесна интерпретация, 10 от скалите съдържат концептуално изведени субскали, които покриват изцяло комплексните клинични конструкти, които оценяват.

Резултатите, получени при изследване с PAI Plus, се интерпретират въз основа на DSM-V. А специално за българската версия е налична и интерпретация съгласно критериите на МКБ-11.

Не забравяйте да направите своята регистрация.