На 1 октомври каним всички психолози и психиатри, които работят с деца и младежи, да се запознаят с теста за оценка на поведенческите нарушения CAB (Clinical Assessment of Behavior). Представянето на CAB ще се проведе онлайн в платформата Zoom, с начален час 16:00 часа, и е подходящо за детско-юношески психолози, клинични психолози, училищни психолози и психиатри.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

Въпросникът CAB е стандартизиран за България инструмент, издаден в оригинал от PAR Inc. Целта му е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции. Той ще бъде представен за първи път в страната ни от Диана Боянова – доктор по психология, главен психометрик във фондация „Хестия“ и автор на българската версия на въпросника. По време на онлайн представянето на CAB тя ще отговори на част от основните въпроси, свързани с приложението на тест, в това число:

  • С каква цел е създаден CAB и какви са очакваните резултати от приложението му?
  • В какви случаи може да бъде използван въпросникът?
  • Какви са структурата и съдържанието на инструмента?
  • Какви са спецификите на стандартизираната за България версия?
  • Как протича администрацията и как се обработват резултатите?
  • Какви материали съдържа комплектът, с който се предлага тестът?

CAB е приложим за деца и юноши от 2 до 18 години и 11 месеца. Той оценява когнитивното функциониране и сигнализира за затруднения в ученето или екзекутивното функциониране. Инструментът също така дава  допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми. Успешно може да се използва при съмнения за нарушения от аутистичния спектър или хиперактивност и дефицит на внимание. Негова уникална характеристика е способността му да идентифицира поведения, свързани със двете обучителни крайности – интелектуална надареност и умствено изоставане. На база на получените резултати специалистите имат възможност да изготвят индивидуален план за развитие и обучение. Те също така могат да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект. Повече за въпросника CAB може да научите тук.