На 13 март фондация „Хестия“ ще проведе еднодневно онлайн обучение за работа с проективната методика CAT, която скоро ще се предлага в България с четири различни форми. Участниците в обучението за CAT ще се запознаят отблизо с един от най-популярните проективни тестове за изследване на деца, насочен към момичета и момчета между 3 и 10 години. Той проучва динамичното съдържание на индивидуалните различия при възприемане на стандартни стимули с помощта на 10 картини.

Тренингът е отворен за психолози, клинични психолози, психиатри и психоаналитици, а желаещите могат да се включат при специални условия, както следва:

  • Регистрация и плащане до края на януари – 150 лв. с ДДС;
  • Регистрация и плащане до края на февруари – 210 лв. с ДДС;
  • Цената за участие при регистрация и плащане от 1 до 10 март е 300 лв. с ДДС.

Водещ на тренинга ще бъде Юра Лоскалцо – доктор по психология от Университета на Флоренция. Д-р Лоскалцо е изследовател в областта на интернализираните психични разстройства при деца и младежи, психологията на здравето и клиничната психология. Тя ще води обучението на английски език, но има осигурен симултанен превод за всички, които предпочитат да ползват като работен език български.

Програмата на обучението покрива осем астрономически часа (от 9:00 до 17:00), с включена почивка в рамките на един час. То ще се проведе изцяло онлайн, в платформата на Zoom, като първата част ще бъде посветена на теоретичната подготовка на участниците, а втората – на практически задания, свързани с приложението на методиката.

Съдържание на обучението за CAT

  1. Въведение в концепцията на проективната методика и различните форми на теста CAT
  2. Насоки за администрация
  3. Разглеждане на типични отговори от страна на респондентите
  4. Въведение в интерпретативната система на Белак
  5. Практическа част: приложение на интерпретативната система на Белак

Тестът CAT отблизо

Методиката се използва в клиничната практика за определяне на динамичните фактори, свързани с поведението на детето в група, в училище или в детската градина, както и при преживяване на различни ситуации вкъщи. Тя изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст. Също така анализира сиблинговите взаимоотношения, нагласите към родителските фигури, справянето с ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.

CAT за първи път ще се предлага в България с възможност за използване на три допълнителни форми към основната. Тестът съдържа общо 10 картини, които са в различни варианти за всяка една от формите. Стандартната версия е представена в 10 черно-бели картини на животни в различни ситуации. Налична е също и цветна версия на стандартната форма. Освен нея методиката се предлага в черно-бял вариант с човешки фигури (вместо с животни) и във вариант с изрязани фигури.