Към каталога ни от инструменти добавяме още едно заглавие – теста на оценка на вниманието d2-R. Това е най-новата версия на широко използвания тест d2. Той се предлага от издателство Hogrefe, с което успешно си партнираме и за други инструменти за оценка.

d2-R изследва селективното внимание и концентрацията. Тестът се провежда за строго регламентирано време. d2-R е стандартизиран инструмент, който измерва скоростта на обработване на визуални стимули, стремежът за спазване на правилата и постигане на качествено изпълнение, както и способността за разграничаване на сходни визуални стимули, което от своя страна позволява оценяването на вниманието и способността за концентрация.

Тестът има само една форма, която може да се прилага както индивидуално, така и групово. С него могат да се оценяват възрастни и деца (над 9-годишна възраст).

Администрацията на d2-R е изключително бърза. Средното време за администрация, включително и даване на инструкции за попълване, е под 10 минути.

Българска стандартизация на d2-R

Вече работим по българската версия на d2-R. За стандартизацията на теста набираме доброволци, които да проведат изследвания с методиката в цялата страна. Участие в проекта могат да вземат широк кръг специалисти.

Ако желаете да се включите, моля, пишете ни на office@hestiabg.com и ще ви изпратим допълнителна информация за условията на проекта. Всички участници задължително участват в онлайн обучение за администрация и интерпретация на теста.