Представата на всеки за лятото е свързана с представа за море, почивка или просто бездействие. Но за жалост не всеки успява да се върне от така очакваната отпуска отпочинал и зареден с енергия.

Още от раждането си човек започва да изгражда своя модел на справяне в различни ситуации. Този модел е съвкупност от базови екзистенциални функции, които помагат при стресови, ежедневни или нови ситуации. Никой не се е родил научен, но всички тези умения могат да бъдат усвоени по всяко едно време. Мозъкът започва да се развива още преди дори самото раждане и продължава през целия живот, а опитът и връзките, които се осъществяват още в най-ранно детство, оказват влияние на начина, по който впоследствие се изграждат връзки и се осъществява комуникация. Изграждането на стабилна, здрава и отразяваща връзка с родителя (обгрижващия възрастен), спомага за образуването на силни мозъчни връзки, които отговарят за стабилната основа на последващото здравословно състояние, поведение и способност за учене.

Всеки се нуждае от базови екзистенциални умения, за да се справи успешно с ангажименти от ежедневието си като работа, семейство и социални контакти. Умения като:

5 начина за изграждане на базови екзистенциални умения
  • Планиране – Осъществяване на плановете, както и поставянето и следването на бъдещи цели,
  • Целенасоченост – Подреждане на приоритетите според срока и времето за изпълнение,
  • Самоконтрол – Контрол над собствените поведението и емоциите в стресови ситуации,
  • Чувствителност – Преценяване на хората и ситуациите и избора на начина, по който да реагираме според тях,
  • Гъвкавост – Адаптивност в различни и нови ситуации.

Въпреки че повечето хора са наясно със своите силни и слаби страни и се адаптират спрямо тях и ангажиментите, които поемат, критичните ситуации са неоспорим маркер за изваждане им „на светло“. Има няколко начина, които помагат в стресови ситуации, за да се излезе по-лесно от тях и да се запази самообладание:

  • Визуализиране на реална стресова ситуация, която може да причини дискомфорт – по този начин човек се настройва и подготвя за предстоящите неблагоприятни условия и междувременно в ненапрегната ситуация успява да потърси адекватни решения за дадената ситуация,
  • Забелязване и спиране на дразнителите – важно е човек да е наясно със своите слабости и това, което може да предизвика дискомфорт. По време на стресова ситуация е добре да има набор от методи за излизане от нея, като дишане, изместване на фокуса към по-глобални цели, почивка и разсейване с нещо приятно и след това връщане към ситуацията,
  • Разглеждане на ситуацията от различен ъгъл – когато човек е в негативната емоция, е трудно да мисли за нещо различно и положително. Идеята е мозъкът да си изгради свои „копинг“ стратегии, които да прилага при повишаване на напрежението. Една от тях е да се насочи вниманието към мислене за това как някой, който е фигура за подражание и възхищение, ще се справи в тази ситуация. Така се излиза от порочния кръг на негативизъм,
  • Откриване на мотивация – най-лесният начин да се концентрира мисленето към осъществяване на цели е да се насочи към нещо, което наистина е желано. Един обикновен въпрос като „Как си се представяш в бъдеще?“ или „Как не искаш да изглеждаш в бъдеще?“ може да промени мисленето към подреждане на нови приоритети и следване на нови цели,
  • Концентриране върху постигнатото и поставяне на малки цели – въпреки, че негативния опит се запомня много по-лесно, важно е умението за отчитане на дори малките постигнати цели. Това изгражда мрежа от положителна самооценка, необходима за поставянето на нови планове. Разделянето на малки по-лесни цели, прави мечтаната цел по-достъпна и реалистична.

Ясно е, че няма как човек да е подготвен за всичко, но изграждането на мрежа от техники за справяне в критични ситуации, спомага за снижаване на напрежението и изместване на фокуса.

По материали на Center on the Developing Child HARVARD UNIVERSITY

А знаете ли, че предлагаме тест за оценка на професионалното прегаряне Burnout-Q?