Въпросникът за оценка на хранителни разстройства е стандартизиран за употреба в България. Той ще помага на психолозите и психиатрите да планират ефективна терапия и лечение.

Психологическият въпросник EDI-3 е последната версия на един от най-употребяваните тестове за оценка на хранителни разстройства в света. В България инструментът ще се предлага адаптирано издание, съобразено с културните специфики на страната ни. Методиката е приложима за възрастни и деца над 13 години. Тя разкрива целия психологически спектър на характеристиките, свързани с възникването, развитието и поддържането на хранителни разстройства. Резултатите от нея дават възможност на специалистите да идентифицират риска от отключване на хранително разстройство, ако такъв съществува, да планират терапия и да оценят нейния ефект в дългосрочен план.

Въпросникът съдържа три специфични психологически скали, които оценяват нагласите спрямо храненето и отношението към фигурата и себе си. Включени в методиката са също и девет психологически конструкта, свързани с развитието и поддържането на хранително разстройство. Специалистите ще имат възможност да използват и чек-лист, който оценява честотата на симптомите, отнасящи се до хранителните разстройства. Това включва приемането на хапчета за отслабване, самопредизвикано повръщане, прекомерно физическо натоварване и други.

С оглед на нуждите на българските специалисти

EDI-3 пристига в България с извествни различния спрямо оригиналния въпросник, за да отговори на актуалните нужди на специалистите. Това е причината специално за страната ни въпросникът да бъде нормиран не само за девойки и жени, но и за юноши и мъже. Нуждата от промяната е установена в предварително проучване сред специалисти в областта на хранителните разстройства. Те посочват, че проблемите, свързани с фигурата, постигането на ниско тегло и притесненията в това отношение, в България са характерни и за двата пола. Резултатите също така показват, че българските момичета на възраст до 18 години са по-ангажирани с теглото, фигурата и отношението към храненето. Това налага корекция в оригиналните норми, на база на които се изчисляват резултатите от въпросника.

„Процесът на стандартизация и адаптация е изключително важен за качеството на инструментите, прилагани в психологическата и психиатричната практика. Той гарантира, че получените резултати ще бъдат интерпретирани коректно и обективно, с оглед на културните особености в конкретната държава“. Това коментира авторът на българската версия на въпросника Диана Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“.

EDI-3 е приложим основно в практиката на психолози и психиатри и ще бъде достъпен в платформата Examinea. С негова помощ те имат възможност да получат детайлни познания за клиента, да назначат подходяща терапия и да проследят нейния ефект. Въпросникът има и кратка скрининг форма. Тя може да бъде използвана от неспециалисти в областта на психологията и психиатрията, в това число фитнес инструктори, специалисти по хранене, учители и други. Резултатите от нея могат да послужат като основание за насочване към специалист.