Във връзка с постъпили запитвания относно легалното разпространение на DENVER II в страната, информираме всички наши клиенти и общността на специалистите, които работят в областта на детското развитие, като цяло, че DENVER II се предлага единствено от Фондация „Хестия“ и „Прометрикс“ ООД.

Това се случва въз основа на сключени договори с Wilhelmine R. Frankenburg, наследница на Уилям Франкенбърг – автор на методиката, и притежаваща авторските права на теста. Последният и актуален към момента договор между Wilhelmine R. Frankenburg и „Прометрикс“ ООД е сключен на 01.10.2020 г.

Споразумение за изключителен лиценз за предлагане на DENVER II в България от Прометрикс

Съгласно договора, Лицензодателят (Wilhelmine R. Frankenburg) предоставя на Лицензополучателя („Прометрикс“ ООД) изключителни права да публикува и разпространява българската версия на DENVER II. Предлагането на методиката от други юридически или физически лица на територията на страната не се извършва въз основа споразумение с автора и нарушава авторските права.

„Прометрикс“ ООД (и Фондация „Хестия“ въз основа на споразумение между страните) е упълномощено и задължено чрез договора да провежда и обучения за работа с DENVER II, както е посочено в чл. 9 от договора.

Прометрикс и Хестия провеждат обучения за работа с DENVER II

Собственикът на авторските права върху DENVER II (в лицето на Wilhelmine R. Frankenburg) не е упълномощавал други физически или юридически лица да провеждат обучения с теста в България, освен „Прометрикс“ ООД.

Всички тестове, предлагани от „Прометрикс“ ООД и Фондация „Хестия“, са с уредени авторски права, адаптирани и стандартизирани при спазване на световните стандарти в областта на оценяването.