Ако работите с деца в училищна възраст, най-вероятно сте срещали ученици, които имат по-големи затруднения при изпълнението на големи проекти и по-сложни задачи. Най-ефективният начин да ги подкрепите е като им помогнете да разделят проектите или заданията на по-малки и по-лесни задачи, с които те биха се справили.

Представяме ви 11 съвета как да разбиете заданията на отделни стъпки. Съветите са от книгата Solving Executive Function Challenges на Lauren Kenworthy и са предназначени за деца със СОП и особено такива с нарушения в екзекутивните (изпълнителските) функции, но са приложими при всички ученици.

 1. Определете проблемните зони.

Открийте кои части на заданието са най-трудни за ученика. Има ли проблеми да започне? Губи ли фокус по средата на сложна задача? Анализирайте отделните компоненти и дейности, за да можете да посочите проблемните зони и да определите кои части трябва да се разделят на по-малки, за да са по-лесни за изпълнение.

 1. Изберете начална точка.

Някои ученици срещат трудности, когато трябва да започнат голям проект и „запецват“. Нека започнат, като първо намерят един подходящ източник на информация, който да обсъдите заедно.

 1. Не забравяйте почивките.

Разделете дългите периоди на работа с кратки почивки. Така учениците ще запазят фокуса си и ще могат да работят съсредоточено. Можете да използвате таймер, с който да засечете на ученика 10 минути, в които да работи съсредоточено по задачата си, а след това да направите кратка почивка.

d2-R Тест за оценка на вниманието и концентрацията

 1. Задача по задача.

Много често учениците се отказват или казват, че не могат да се справят, когато видят големия брой задачи, които трябва да решат. В този случай насочете вниманието на ученика към една от задачите, а останалите ги „скрийте“ – можете да направите това и буквално, като ги покриете с лист хартия, например. По този начин ученикът се съсредоточава само върху една задача и тя изглежда далеч по-постижима, отколкото цяла страница със задачи. Стъпка по стъпка, голямото задание започва да става по-изпълнимо.

 1. Използвайте чеклист.

Направете списък (чеклист) със стъпките, които ученикът трябва да изпълни за задача от няколко стъпки – например при деление на многоцифрено число с двуцифрено, писане на преразказ и др. Този чеклист ще му бъде полезен, когато сам подготвя домашното си.

Техниката може да бъде използвана и за дейности, които не са свързани с училище – например, при подготовка на багажа за екскурзия, домашни задължения и др.

 1. Използвайте карти.

Ако чеклистът с много стъпки „плаши“ ученика и му изглежда непосилен, опитайте с карти или отделни страници. На всяка карта (страница) напишете съответната задача или използвайте визуализация. След това подредете картите, а най-добре ги свържете с пръстен, за да може ученикът да ги прелиства след изпълнение на съответната стъпка.

 1. Създайте рутина.

Понякога учениците се затрудняват да се съсредоточат върху домашните си, когато не са в структурираната училищна среда. От помощ би било създаването на рутина при подготовката на домашните. Тя трябва да очертава стъпките, които ученикът трябва да предприеме, за да се подготви за следващия ден – от сядане на бюрото в определен час, през написването на домашното до поставяне на тетрадката и другите материали и пособия в раницата. В зависимост от възрастта на ученика, може да се използва специално отделена секция в тефтерчето му или настройка на лаптопа за автоматично показване на списъка при отваряне на компютъра.

 1. Конкретизирайте въпросите си.

Ако ученикът се затруднява да отговаря на отворени въпроси дори и от по-общ характер като „Как мина уикендът ти?“, опитайте да използвате по-конкретни въпроси – напр. „Какво вечеря снощи?“. Това е добър съвет и към родителите.

 1. Поставете правилата на видно място.

При учениците, които се справят успешно, когато задачите са разделени на части, много полезна техника е да виждат пред себе си правилата в класната стая, за да си ги припомнят. Един обикновен списък с правилата за използване на училищните компютри, например, поставен на видно място напомня на учениците какво трябва да правят или не. Този метод е полезен и извън училище – например, родителите могат да подготвят малка карта с правилата вкъщи, когато дойде приятел на гости, които ученикът да преглежда преди това.

 1. Правете връзки между уроците.

При усвояване на нов материал, за учениците ще бъде полезно да се правят връзки към неща, които вече са научили. Потърсете начин да свържете новите концепции с идеи, които ученикът вече разбира, или да поставите нова информация в познат контекст. Например „Тази задача с проценти ми напомня за онези задачи с дроби, които решава миналата седмица.“

 1. Излезте навън.

Понякога учениците с проблеми в екзекутивните функции се притесняват да се присъединят към връстниците си в междучасието. Можете да им помогнете като седнете заедно на една пейка и поговорите за това. Разбийте ситуацията на части с въпросите: Кой играе игри, към които би искал да се присъединиш? Има ли деца на площадката, с които би ти било забавно да играеш? Има ли ученици, които не са се държали добре с теб преди?

Намирането на приятел-връстник или забавна дейност може да се използва като начална точка за преодоляване на страха от включване в подобна социална ситуация.

А вие какви стратегии използвате, за да подпомогнете учениците със СОП във вашето училище? Споделете ги на нашата фейсбук страница или ни пишете на имейл адрес office@hestiabg.com.

Източник:

Solving Executive Function Challenges

11 Tips on Breaking Tasks Down for Students: An Executive Function Post