От февруари проективната методика за изследване на деца от 3 до 10 години Children’s Apperception Test (CAT) ще се предлага от фондация „Хестия“ в четири различни варианта. Към основната версия ще бъдат налични още три допълнителни форми: цветна алтернатива на стандартната, черно-бяла с човешки фигури и допълнителна черно-бяла с изрязани фигури. Разнообразието във формите на този тест, което вече е достъпно и за българските специалисти, ще даде възможност за по-детайлно и по-прецизно изследване на динамичните процеси в работата с деца в зависимост от индивидуалните им особености.

Тестът CAT e един от най-популярните проективни тестове, насочени към деца

Той намира приложение при изготвянето на личностна оценка на детето в случаи на травматични събития. Подходящ е за изследване и при наличието на обусловени от възрастта промени в мотивите и фантазиите в детските фантазмени истории и други.

Методиката съдържа 10 картини и проучва динамичното съдържание на индивидуалните различия при възприемане на стандартни стимули. Предназначена е за изследване на:

  • оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст;
  • сиблинговите взаимоотношения и нагласите към родителските фигури;
  • реакциите и справянето с ежедневни конфликтни ситуации;
  • фантазмения свят на детето и страховете, съпровождащи различните етапи от развитието му.

Варианти на картините, част от комплекта CAT

Стандартната версия на теста включва 10 черно-бели картини, на които са представени животни в различни ежедневни ситуации. Освен нея, фондация „Хестия“ предлага още три самостоятелни форми:

  • Цветната версия на оригиналните картини. Препоръчва се за приложение при деца в долната възрастова група (3 – 7 години), както и при деца с дефицити и забавено развитието.

  • Версия с човешки фигури, в която ситуациите от стандартната форма са заместени с изображения на хора в черно-бял вариант. Разработването на тази версия е свързано с предположението, че тя би дала по-добър достъп до несъзнаваното съдържание при децата между 7 и 10 години, които биха възприели животинските фигури за „детски“. Този вариант на картините се използва и като допълнение към теста ТАТ при изследването на възрастни. Причината е, че CAT достига до важно съдържание от детството и тестът може да бъде успешно приложен при мъже и жени, които отговарят лаконично при приложението на ТАТ.

  • Допълнителна форма с изрязани фигури. Тя позволява задълбочен анализ на специфични проблемни ситуации и теми. Успешно приложение намира и в игрова терапия. Прилага се с цел разширяване и обогатяване на първоначалните разкази на детето. Тази възможност е налице поради факта, че детето може да разглежда отделните фигури самостоятелно, да ги размества и нарежда, създавайки своите истории.

Комплектът се състои от 10 изрязани фигури на животни, направени от издръжлив на миене и почистване материал за многократна употреба. Може да се използва като допълнение към стандартната версия или индивидуално, за конкретна проблемна зона.

CAT може да се използва от психоаналитици, психиатри, клинични психолози, психолози, както и от специалисти с психологическо образование.

Тестът е приложим в клиничната практика, при определяне на динамичните фактори, свързани с поведението на детето в група, в училище или в детската градина, както и при преживяването на различни ситуации вкъщи.

На 13 март ще се проведе сертификационно обучение за работа с методиката, водено от Юра Лоскалцо – доктор по психология от Университета на Флоренция. Тренингът ще се проведе онлайн, в продължение на осем астрономически часа. Програмата включва теоретична и практическа част, фокусирана върху приложението на теста.