През последните десетилетия все по-голямо внимание се обръща на това колко е важно за психичното здраве на децата те да могат да контролират емоциите си по социално приемлив начин. Често на фокус се оказва и темата за значението на функционалната емоционална регулация по отношение на развитието и проявлението на широк спектър от психични разстройства. Ето защо във фондация „Хестия“ отправяме поглед в тази посока и добавяме към портфолиото ни от психометрични инструменти кратък тест за емоционална регулация.

ERQ-CA е кратък тест за оценка на емоционалната регулация, насочен към деца и младежи между 10 и 18 години. Достъпът до него е напълно безплатен за всички регистрирани в Examinea потребители. Освен безплатен графичен доклад, потребителите на Examinea могат да получат и платен интерпретативен доклад на цена от 2.40 лв. Генерираните резултати могат да бъдат използвани като отправна точка за по-задълбочен скрининг процес, който оценява рисковете от поведения, свързани с неефективно управление на емоциите.

Оригиналната версия на въпросник ERQ-CA е дело на Eleonora Gullone и John Taffe и е публикувана през 2011 година. Методиката, която ние ви предлагаме, е адаптирана на български език. Тя е с отворен достъп до всички регистрирани потребители на платформата Examinea. Ако имате акаунт в системата за работа с клиенти и използване на тестове, може да попълните теста напълно безплатно, неограничен брой пъти. Нужно е само да ни пишете на office@hestiabg.com, за да потвърдите желанието си, че искате да ползвате методиката, за да ви осигурим достъп. Резултатите ще бъдат автоматично генерирани в акаунта ви в платформата.

Какво представлява тестът?

Тестът за оценка на емоционалната регулация ERQ-CA се състои от десет въпроса, разпределени в две основни скали:

  1. Когнитивна преоценка

Тази скала показва умението на детето да промени отношението си към дадена ситуация, човек или обект, с цел да намали негативните емоции, свързани с тях. Използването на такъв тип стратегия предполага по-оптимистична нагласа, по-високо самочувствие, възможност за личностно израстване и, като цяло – добро психично здраве. С нейна помощ детето може да коригира начина, по който възприема конкретната ситуацията, така че да овладее негативните емоции. Ниските резултати по тази скала са сигнал, че детето може би опитва да промени възгледа си към ситуации с емоционален заряд. То също така вероятно усеща, че се затруднява да контролира емоциите си.

2. Емоционално-експресивно поведение

Тази скала оценява умението за израз на емоционалното състояние по разбираем и приемлив начин за другите. Тази стратегия се свързва с разбирането на собствените емоции, овладяването им и свободното им изразяване. Ниските резултати по тази скала сигнализират за потенциална възможност детето да потиска емоциите си с цел да ги контролира. Негативните последствия в резултат на това са свързани с усещане за липса на подкрепа или ниска самооценка.

Защо точно тази възрастова група?

Причината тестът ERQ-CA да е фокусиран именно върху възрастовата група 10 – 18 години е свързана с факта, че в този период от живота си децата усвояват ключови когнитивни, емоционални и социални умения. Освен това в тази възраст те развиват особено силно чувство за независимост и често се изправят пред предизвикателства, свързани с контрола върху емоциите си. Очаквано, младежите много по-често изпитват силни емоции, а възможността за отключване на различни психични разстройства през този период нараства.

Още за регулацията на емоциите

Според общото разбиране емоционалната регулация включва интернализирани и екстернализирани процеси, отговорни за управлението на емоциите при преследването на конкретна цел. Тези процеси могат да бъдат съзнателни и несъзнателни, автоматизирани или целенасочени. Те включват умения и стратегии за оценяване, коригиране и управление на емоционалните реакции. Регулацията на емоциите не се отнася само до намаляване на интензитета или честотата на емоционалните състояние. Тя също така е свързана с развитието на капацитет за създаване и поддържане на конкретни емоции. Важно е да се уточни, че тази регулация е приложима не само за негативни, но и за положителни емоции.

За повече информация относно ERQ-CA и активирането му, моля свържете се с нас на office@hestiabg.com.

Източници на информация: Gullone, E., & Taffe, J. (2011, October 24). The Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ–CA): A Psychometric Evaluation. Psychological Assessment.