През последните години онлайн общуването навлезе в сфери, които преди бяха традиционно провеждани лице в лице. Все по-често психолози, психотерапевти и други специалисти провеждат консултациите си онлайн чрез някое от многобройните приложения за това. А през платформата Examinea могат да провеждат и онлайн оценяване с тестове – като напр. DAF, CAB, PSI-4, PAI Plus, EDI-3, Burnout-Q. Неоспоримо, това е свързано с по-голяма достъпност и удобство и за двете страни. Но е наложително и спазването на някои принципи, за да се гарантира качеството и зачитането на етичните норми при онлайн оценяването.

Тук сме събрали 9 важни правила, които всеки специалист трябва да спазва при използване на онлайн тестове.

  1. Получете информирано съгласие.

Независимо че оценяването се провежда онлайн, информираното съгласие е задължително. Това е особено важно при оценяване на деца и юноши (като напр. с DAF и EDI-3). Поради тази причина, при оценяване на малолетни лица в платформата Examinea е необходимо да поставите отметка, че е получено съгласие от родител.

  1. Установете и поддържайте професионални граници.

Може да бъде изкушаващо да отпуснете професионалните си граници особено когато и консултациите се провеждат онлайн. Обличайте се професионално, осигурете си специално място за провеждане на онлайн сесиите, намалете разсейването и задайте ясни очаквания на клиентите си.

  1. Подгответе се предварително и направете тестово попълване.

Преди да изпратите линк за попълване на тест към клиент, преминете през цялото оценяване. Внимателно прегледайте цялата процедура, за да можете адекватно да инструктирате изследваното лице. Добре би било да направите тестови попълвания както през компютър, така и през мобилен телефон, тъй като различните клиенти предпочитат различни устройства. Направете тестово изпращане на линк и код за достъп до вашия личен имейл, за да сте наясно какво ще получи вашият клиент.

Препоръчително е тестовете, които съдържат айтеми с графични изображения и са с ограничено за попълване време, да се попълват на компютър.

  1. Консултирайте се с колеги.

Преди да започнете онлайн оценяване е добре да обсъдите това с колега, който има опит. По време на сертификационните обучения за работа с тестове се спираме и на онлайн оценяването със съответния тест (ако е налична такава опция). Но въпреки това, ако срещнете някакви затруднения, можете да се обръщате към нас.

  1. Съобразете се с техническите способности на клиента.

Преди да пристъпите към онлайн оценяване, уверете се, че компютърните умения на клиента ви са достатъчни, за да може да попълни теста онлайн и това да не му причини излишно безпокойство и чувство за несправяне. Тестовете в Examinea са направени така, че и хора с малък опит с компютрите да успеят да ги попълнят. Но е необходимо специалистът да успокои клиента си и да избегне ненужната тревожност.

Важно е да се обърне внимание дали клиентът има достъп до устройство, свързано с интернет, на което да се проведе оценяването. Този случай е все по-рядък, но е възможен при клиенти в тежка социално-икономическа ситуация.

И не на последно място, съобразете се и с текущото състояние на клиента си. В повечето случаи е препоръчително пациенти на стационарно лечение да попълват тестовете на хартия.

  1. Следвайте специфичните указания за конкретния тест.

Всеки от тестовете с онлайн администрация в Examinea съдържа подробни инструкции как се попълва. Те са достъпни за изследваното лице при започване на оценяването. Специалистите могат да се запознаят с тях по време на сертификационното обучение, както и от ръководството на теста. Преди да изпратите линк за онлайн попълване, подробно се запознайте със спецификите на администрацията.

  1. Отбележете, че оценяването е проведено онлайн.

При изготвяне на доклада или становище ви, отбележете как е проведено оценяването. Ако клиентът е споделил за проблеми при попълването, включете и тази информация.

  1. Уверете се, че съхранявате правилно резултатите от изследването.

Докладите с резултати от онлайн изследване могат да се свалят от Examinea и да се съхраняват като PDF файлове. Уверете се, че са защитени като използвате парола, криптиране и/или допълнителна защита от зловреден софтуер.

Важно е да знаете, че в платформата данните се съхраняват за период до 2 години, след това автоматично се изтриват от базата данни и не могат да бъдат възстановени.

  1. Възползвайте се от ресурсите в Examinea.

В профила ви в Examinea ще откриете онлайн ресурси за всеки от тестовете, с които разполагате (бутон Ресурси в секция Тестове). Там можете да намерите както електронни версии на ръководствата, така и инструкции за попълване, а също и бланки за печат, ако попълването не може да се осъществи дистанционно.

Ако имате нужда от съдействие при използването на Examinea, можете да се свържете с нас на тел. 0879 85 03 73 (включително и Viber) или ни пишете на office@hestiabg.com.