Уважаеми родители,

Фондация „Хестия” обявява програма за психологически скрининг на детското развитие.

Вярваме, че ранното проследяване на детското развитие е най-важната стъпка към превенция на затрудненията и осигуряване на оптимални условия за израстване на всяко дете.  Ако имате желание да получите професионални насоки за стимулиране на развитието на вашето дете или имате съмнения и притеснения за усвояването на конкретни умения, можете да се обърнете към нашите специалисти в областта на диагностиката на детското развитие.

 


С какво е полезно психологическото проследяване на детското развитие:

➤ Превенция на затруднения в детското развитие;

➤ Ранно идентифициране на проблемни аспекти на детското развитие;

➤ Психологическа подкрепа за стимулиране на развитието и силните страни на детето;

➤ Насърчаване на увереността в родителските умения за осигуряване на развиваща среда за тяхното дете.


Оценката на детското развитие се осъществява с най-съвременните и международно признати инструменти за скрининг на ОС България, които са адаптирани и стандартизирани за България – Denver ІІ и Developmental Profile 3, и обхваща основните области на детското развитие.

Развитие

Психологическата консултация и диагностика на развитието се осъществява в три стъпки. Първата стъпка е среща със специалиста, която цели да се очертаят насоките за работа, да споделите вашите впечатления и очаквания и да се избере най-подходящият инструмент за оценка. След това се провежда скринингът на развитието в игрова ситуация с детето или под формата на интервю с родителите. Третата стъпка е посветена на обсъждане на резултатите от оценката на развитието на вашето дете, за които ще получите подробен доклад и насоки за подходящите статегии за насъчаване на всички оценявани области.

Важно е да знаете, че психологическият скрининг не е насочен към поставянето на диагноза, а по-скоро идентифицира евентуални проблемни аспекти в развитието на детето, области на потенциал и насочва към ефективни подходи за стимулиране на развитието.


За контакт и записване:

Фондация „Хестия”

Тел.: 02/43 73 186


Прочетете още: Защо нарушенията в детското развитие трябва да бъдат идентифицирани навреме