Фwp_20161210_13_40_56_proондация „Хестия“ и ОС България взеха участие в Годишната конференция Приобщаващо образование 2016, която се проведе на 10 декември в НДК. По време на конференцията имахме възможност да се срещнем с професионалисти в областта на образованието и детското развитие и да споделим за актуалните проекти и дейности на фондацията.

Интерес сред участниците предизвикаха новите инструменти за оценка DAF, PSI-4, 1,2,3… Future и Prospera, които са в процес на стандартизация и предстои да бъдат публикувани в началото на 2017 година.

wp_20161212_10_17_10_pro