Семейната среда има специфична емоционална атмосфера. Тя формира решаващи предпоставки за по-нататъшното развитие на индивида. Семейната среда предлага модели на поведение, които детето възприема и по-късно започва да копира. Една нездрава семейна среда е предпоставка за проявата на девиантно поведение. Ако произходът на болестите и проблемите при възрастните се заражда в детството, то семейството е първият елемент, върху който да съсредоточим вниманието си.

Темата за неблагоприятните преживявания в детството (Adverse Childhood Experiences или ACE) е изключително деликатна. Причината за това е, че ACE са силно свързани с развитието и разпространението на широк спектър от проблеми, които могат да продължат през целия живот.

Какво се разбира под неблагоприятни преживявания за едно дете?

Това са всички стресови събития, включително насилие и пренебрежение. Те са свързани с дадена домашна дисфункция, като например дете, което е свидетел на домашно насилие или израства с членове на семейството, които употребяват психоактивни вещества.

Определят се следните видове ACE:

 • Емоционално насилие.
 • Физическо насилие.
 • Сексуално насилие.
 • Емоционално пренебрежение.
 • Физическо пренебрежение.
 • Насилвана и/или малтретирана майка.
 • Изоставяне от родител в следствие на раздяла или развод.
 • Злоупотреба с психоактивни вещества у дома.
 • Психично болен член на семейството.
 • Член на семейството, който е лишен от свобода.

В съзнанието на едно дете подобно вредно отношение оставя много сериозен отпечатък. Можем да сложим знак за равенство между тези неблагоприятни преживявания и една травма. Обикновено в психологията за травма говорим тогава, когато след преживяно събитие, сериозно бедствие или терор, се проявява емоционален и психичен отговор на това преживяване. Преживяванията на детето може да опишем още с термина „токсичен стрес”, който означава задействането на биологични реакции – от прекомерното активиране на системата за реакция на стреса върху развиващия се детски мозък, имунната система, метаболитните регулатори и сърдечно-съдовата система.

Много изследователи са проучвали връзката между ACE и различни известни рискови фактори за заболявания, увреждания, дори ранна смърт. Например е установено, че децата с висока степен на излагане на неблагоприятни преживявания, са над четири пъти по-склонни да развият психическо разстройство докато достигнат зряла възраст, отколкото другите деца. Katie McLaughlin стига до извода, че децата, които изпитват ACE, проявяват промени в своето емоционално изразяване и емоционално осъзнаване. От своя страна, тези промени в емоционалната обработка, са връзката между преживяването на нещастие и по-късното психопатологично вътрешно развитие.

Ако ACE не бъдат овладени навреме, в зряла възраст може да се развият поведенчески и здравословни проблеми като:

 • Насилствено поведение.
 • Опити за самоубийство.
 • Депресивни състояния.
 • Проблеми със съня.
 • Рисково сексуално поведение.
 • Злоупотреба с алкохол и цигари.
 • Наркотична зависимост.
 • По-висок риск от психични разстройства и нарушения в зряла възраст.
 • Наднормено тегло.
 • Диабет.
 • Рак.
 • Сърдечно-съдови заболявания.
 • Ранна смърт.

Какво може да се направи, за да се предотвратят подобни проблеми и как може да се помогне за смекчаване на последствията от тях?

Предотвратяването на ACE и ангажирането с ранното идентифициране на потърпевшите от тях, биха могли да имат значително въздействие върху редица критични здравни проблеми. Необходимо е да има по-голяма информираност на обществото по този въпрос – да има леснодостъпна информация в медиите и интернет. Родителите трябва да бъдат запознати с проблемите, които стресът и една нездрава семейна среда могат да предизвикат у децата. Добра идея е бременните жени да имат поне една сесия със специалист, който да им разясни сериозността на проблема. Целенасочената работа с нездравите семейства, от друга страна, може да повлияе на нормализирането на атмосферата Полезни в такива стресови ситуации са терапевтичните интервенции, вариращи от лечение на пациентите до редовни сесии с професионалист. Има и по-малко интензивни практики за справяне със стреса, като дихателни упражнения, медитация и физически упражнения.

Идеалният подход към ACE е този, който покрива нуждите на всички нива: чрез намаляване на източниците на стрес в живота на хората, независимо дали са основни нужди, свързани с домакинството, или по-утвърдени източници на стрес, като зависимости, насилствени отношения, дискриминация или бедност. Целта е да се поддържа една здрава семейна среда, в която децата да растат спокойни и щастливи.

 

ACE Инфографика

 

Източници:
ACEs and Toxic Stress: Frequently Asked Questions
The long shadow of adverse childhood experiences
Adverse Childhood Experiences (ACEs)
Adverse Childhood Experiences

Изображение: Katherine Chase, Unsplash