Живот на килограм съвместно с фондация „Хестия“ организират практическото онлайн обучение „Диагностика на развитието в детска (предучилищна) възраст“ с лектор д-р Ханелоре Кох.

Обучението акцентира върху периода от постъпване на детето в детската градина до започването на първи клас. За много деца това е първият период на отделяне от семейната среда, а за родителите – времето, в което за първи път забелязват особености в развитието на децата си. Задача на детския психолог е да установи дали има нарушение в развитието при конкретно дете и ако това е така, какви са следващите стъпки, които трябва да се предприемат. За тази цел са му необходими различни източници на информация – като информация от родители и учители на детето, резултати от стандартизирани тестове, лични наблюдения и други. По този начин психологът може както да отговори на притесненията на родителите, така и да изготви ефективен план за последващи интервенции.

Обучението „Диагностика на развитието в детска (предучилищна) възраст“ е предназначено за всички психолози и психотерапевти, които се интересуват от диагностиката и терапията на нарушенията в детска възраст. То включва:

  • Преглед на диагностичния процес и на различни диагностични проблеми в развитието.
  • Методи за набиране на информация в диагностичния процес – проучване, стандартизирани тестове, наблюдение и други.
  • Насоки за обратна връзка към родителите.

Акцент в практическото обучение ще бъде поставен върху Дортмундския скрининг тест за детско развитие DESK 3-6 R и Детския аперцептивен тест CAT. Двата инструмента се предлагат в страната единствено от фондация „Хестия“.

А за да надградят знанията си след практическото обучение, участниците в него получават преференциални условия за закупуване на тестовете и сертикационни обучения за работа с тях:

20% отстъпка от сертификационно обучение и комплект тест DESK 3-6 R (или сертификационно обучение с включен достъп до теста);
10% отстъпка от цената на комплект платна CAT (важи за всяка от предлаганите форми).

Форматът на обучението е два уебинара, в които лекционната част се редува с интерактивна. Включени са подробни казуси от практиката на лектора.

Уебинарите ще се проведат на 30.10.2021 г. (събота) и 13.11.2021 г. (събота) от 10:00 до 14:30 часа и двата дни. Таксата за участие е 175 лв. на ден.

За обучението е осигурен превод на български език.

Регистрацията за участие е с лично съобщение към страницата на Живот на килограм във фейсбук.

За лектора:

Д-р Ханелоре Кох е клиничен и здравен психолог. Тя има частна практика с акцент върху диагностиката и лечението на нарушения на ученето и развитието. Ръководител е на LEON център, както и преподавател във Виенския университет, Институт по психология и образование за развитие.