Вижте графика на сертификационните обучения за работа с тестове до края на годината.

График на сертификационните обучения

Отново ще проведем едни от най-търсените обучения като тези за работа с Developmental Profile 3, WISC-IV и ТАТ. Не пропускайте и обученията за работа с Denver II, MMPI-2 и MMPI-A, Conners 3, TEMAS и CARS2.

Сертификационните обучения са отворени и се провеждат при сформиране на група. За организации предлагаме затворени обучения за специалистите от организацията. В този случай обучението може да се проведе и на място в самата организация. За повече информация, моля пишете ни на office@hestiabg.com.

Таксата за участие в двудневните обучения е 270 лв. и не включва комплект тест – той се закупува отделно. Участниците получават сертификат за участие в обучението и удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Запазете своето място!