Във фондация „Хестия“ винаги сме се отнасяли изключително отговорно към ангажиментите, свързани с поддържането на коректни взаимоотношения с нашите клиенти, бенефициенти, партньори, подизпълнители и служители. Доказателство за това са многобройните успешни партньорства, които сме изградили и поддържаме през годините. Също и позитивната обратна връзка и подкрепата, която получаваме регулярно от хората и организациите, с които работим.

На фона на това, през 2020-а година към нас беше заведен иск в Комисията за защита на конкуренцията. Документът съдържа серия от сериозни обвинения, които ние оспорихме със солидни доказателства и свидетелски показания от няколко организации. В резултат на това, на 25.02.2021 година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение, установяващо, че нито едно от нарушенията, за които бяхме обвинени от „Джунти Психометрикс България“ ЕООД, не е извършено.

„Неоснователно е твърдението на „Джунти Психометрикс България“ ЕООД, че Фондацията предлага тестовете/инструменти за оценка на „ОС България“ без да има право на това.“

Това гласи част от текста в решение 193/25.02.2021 на КЗК. Заседаващата комисия прави това заключение в отговор на твърдения от страна на Джунти Психометрикс България относно неправомерно използване на търговска марка и фирмено наименование от фондацията при  предлагане на инструменти за оценка на деца и възрастни.

„Фондация Хестия е разпространявала тестовете добросъвестно и при изрично посочване на техния издател за България и оригинален издател от чужбина“.

Така се казва в текста от решението на КЗК. То излиза в отговор на заведените обвинения относно цялостно недобросъвестно пренасочване на дейността на искателя към „Хестия“.

Винаги сме основавали дейността си върху коректни  и справедливи взаимоотношения с авторите и издателите на психологически тестове, зачитайки и пазейки техните авторски права. На това се дължат дългогодишните ни партньорски отношения с едни от водещите издатели на тестове в света. Сред тях са Hogrefe Verlag, PAR Inc., Schuchfried  и др. Това ни даде възможност да предложим на българските специалисти съвременни инструменти за оценка с високо качество. Свидетелство за това са и новите договори за тестове, които подписахме през тази година. Съвсем скоро ще обявим и новите инструменти, до които ще имат достъп специалистите в страната.

Както и досега, пълна информация за дейността ни, текущи и минали проекти и инициативи, можете да откриете:

Използваме възможността да напомним, че всички тестовете с електронна обработка, предлагани от фондацията, се използват посредством онлайн платформата Examinea. Платформата за работа с клиенти и използване на тестове функционира при спазване на всички изисквания за съвременно и надеждно психологическо оценяване. Тя е съобразена и с директивите за защита на личните данни, които стриктно съблюдаваме.

Вярваме, че  решението на КЗК е още едно признание за усилията, които полагаме, за да изпълняваме професионалните си ангажименти по честен и прозрачен начин. Благодарим на всички компании, предоставили обективна информация и доказателства, гарантиращи обективността на делото.