На 16 октомври фондация „Хестия“ ще се включи в III Национален конгрес по клинична психология. Презентацията ни ще бъде  на тема „Психометрични инструменти за клинична оценка на поведението като компонент от планирането на терапия“. В рамките на представянето д-р Диана Боянова ще запознае аудиторията с психометрични инструменти, предназначени за оценка на детско развитие, агресия при децата, както и за клинична оценка на поведението. Фокус в презентацията ще бъде и оценката на хранителните разстройства. Темата ще представи професор Марко Джанини, международно признат специалист в областта на психотерапията и психологическите изследвания.

Инструментите, които ще представим по време на III Национален конгрес по клинична психология с международно участие, включват:

  • Въпросникът за клинична оценка на поведението CAB. Той идентифицира деца и младежи с потребност от образователни или психиатрични интервенции, както и поведения, свързани с интелектуална надареност и умствено изоставане.

  • Скрининг тестът за оценка на детското развитие DESK 3-6. Той се използва за установяване и превенция на ранни симптоми на изоставане в развитието, както и за определяне на училищна готовност.

  • Диференциалният тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF, който оценява двата типа агресия (проактивна и реактивна).

  • Скрининг тестът за оценка на детското развитие Denver. Той дава възможност за ранна оценка на детското развитие, още в първите месеци от живота на детето

Професор Марко Джанини ще бъде част от презентацията дистанционно, с видео, посветено на теста за оценка на хранителни разстройства EDI-3. Инструментът дава детайлна оценка на симптомите и поведенческите характеристики, индикативни за лица с хранителни разстройства. Той се предлага в България едва от няколко месеца, а през ноември ще се проведе сертификационно обучение за работа с методиката, насочени основно към психолози и психиатри.

Какво друго?

В рамките на програмата на конгреса ще бъде включена и изложбена част. Тя ще даде възможност на посетителите да се запознаят с редица организации, ангажирани с теми в областта на клиничната психология. Щандът на фондация „Хестия“ ще бъде разположен непосредствено до основната зала. На него присъстващите специалисти ще имат възможност да научат повече както за вече издадени на българския пазар психометрични тестове, така и за методики, които са в процес на адаптация и стандартизация. Сред тях са Скалите за оценка на интелигентността RIAS-2, за които екипът на „Хестия“ набира специалисти, ангажирани с нормирането на българската извадка от изследвани лица. По време на събитието посетителите ще могат също така да научат повече за онлайн платформата за обработка на тестове и работа с клиенти Examinea. Посредством нея се администрират повечето от инструментите, предлагани от фондацията.

За събитието

Конгресът ще се проведе в хибриден формат, с цел избягване струпване на големи групи хора на мястото на събитието. Лекторите, включени в програмата, ще презентират от конферентната зала на Парк хотел „Витоша“ или дистанционно. Участниците също имат възможност да дойдат на място в Парк хотел „Витоша“ или да се включат чрез онлайн връзка.