Въпросникът Career Profiler е най-новото попълнение в портфолиото на платформата за кариерно ориентиране NEXTSTEP.bg. Той изследва индивидуалните нагласи на хората над 18 години по отношение на шест типа кариерни интереси: реалистични, социални, изследователски, предприемачески, артистични и конвенционални. Резултатите от него дават възможност на изследваните лица да направят реалистична оценка на възможностите си за развитие на база на предпочитанията им спрямо различни типове професии и спецификите, свързани с упражняването им.

Повече за Career Profiler

Тестът се базира на утвърдената във времето класификация на професор Холанд. Тя дефинира шест основни личностни типа на база на кариерните интереси, които всеки от нас изповядва. Всеки човек е комбинация от няколко типа. Те се определят на база на предпочитанията му, свързани с извършването на определен тип задачи, работната среда, начина на работа и други ключови фактори, от които зависи отговора на въпроса „Подходяща ли е тази професия за мен?“.

Career Profiler съдържа 48 затворени въпроса, а попълването му отнема между 10 и 15 минути. Той е стандартизиран за България, т.е. анализът на резултатите от него е съобразен с културните особености на населението в страната ни. Достъпен е както за крайни клиенти, така и за кариерни консултанти и други специалисти, които могат да го използват като част от услуги, насочени към мъже и жени над 18 години.

За кого е предназначен?

Въпросникът може да бъде от полза както на хората, които са напът да направят първите крачки от кариерното си развитие, така и на тези, които вече имат натрупан професионален опит и търсят възможност за изява на ново поприще или потвърждение на избора, който са направили.

Каква информация дават резултатите от теста?

След като отговорят на въпросите закупилите теста получават подробен доклад с анализ на личността им според шестте типа кариерни интереси. Документът също така включва 20 идеи за подходящи за профила им професии. Налични са и линкове към полезни видеа, свързани с кариерните им интереси. В допълнение са налични:

  • списък с 5 типични работни задължения според типа интереси на попълващия;
  • списък с 5 типични личностни черти според типа интереси на попълващия;
  • списък с 5 типични работни задължения според типа интереси на попълващия;
  • характерни особености на работната среда според типа интереси на попълващия.

Запознайте се с примерен доклад от въпросника тук.

Как да поръчам?

Попълването на теста става през приложението на NEXTSTEP.bg, достъпно през всяко устройство с достъп до интернет. Регистрация в системата може да бъде направена с въвеждането на имейл и парола или със съществуващ профил в Gmail или Facebook.

Цената на доклада с резултатите от Career Profiler е 12 лв. с ДДС. Кариерни консултанти и други специалисти, които имат желание да използват инструмента в практиката си, могат да се свържат с екипа на фондация „Хестия“ за повече информация. Телефон за връзка: 0879 850 373, имейл: office@hestiabg.com.