Вече шест години екипът на „Хестия“ работи в подкрепа на децата и възрастните в България, като подобрява възможностите за провеждането ефективна психологическа диагностика. Част от симптомите и състоянията, идентифицирани с помощта на психометричните инструменти в портфолиото ни, са свързани с един наболял в съвремието ни проблем, а именно ─ високите нива на тревожност. Той е в основата на много състояния, оказващи негативно влияние върху психичното здраве на човека. Това е причина да му обърнем специално внимание. Правим го, като заедно с нашите партньори от „Вита консулт“ даваме възможност на организации и специалисти, работещи с хора, да предоставят безвъзмездно на своите клиенти автотренинг, включващ упражнения за прогресивна релаксация и автогенна тренировка. Той е насочен към мъже и жени, които имат проблем с овладяването на тревожността или преминават през поведенческо разстройство, характеризиращо се с високи нива на стрес.

Ако работата Ви или дейността на Вашата организация е в подкрепа на хора, които биха имали полза от методологията, свържете се с нас, за да Ви предоставим БЕЗПЛАТНИ копия от компакт диска с програмата, издаден от „Вита консулт“ ЕООД.

За кого е предназначен тренингът?

Прогресивната релаксация може да помогне на страдащите от безсъние, главоболие, мигрена или напрежение. Автогенната тренировка спомага за намаляването на ежедневния стрес, умората и може да повлияе положително различни видове поведенчески разстройства. Методът не е препоръчителен за хора с психози и други форми на гранично състояние на психиката.

Какво включват ресурсите в тренинга?

Тренингът е записан на компакт диск и съдържа две части.

  1. Упражнения за прогресивна релаксация. Те стимулират парасимпатиковата реакция,  благодарене на която се избягва хроничното поддържане на висока симпатикова възбуда. Участникът в тренировката трябва да се разположи удобно на тихо и спокойно място и да следва насоките, които чува. Те са свързани с напрягане и отпускане на конкретни мускулни групи в определена последователност. В резултат напрежението в тялото намалява.

  2. Автогенен тренинг. Той предизвиква промяна в съзнанието, която отключва достъп до неосъзнати тревоги. Указанията, които трениращите получават, са свързани с установяването на спокоен начин на дишане и повторение на ключови фрази за достигане на състояние на релакс.

Кой може да се възползва от предложението ни?

Всеки, който чрез инструмента би могъл да помогне на хора, изпитващи нужда от психологическа подкрепа, свързана с понижаването на нивата на стрес и произхождащите от него негативни ефекти, включително (но не само):

  • Психолози, психотерапевти и други специалисти, работещи с грижа за менталното здраве на възрастни и младежи
  • Болнични заведения
  • Неправителствени организации и държавни структури, работещи с хора, преживели стрес. Включително центрове за обществена подкрепа, центрове за хора със зависимости, центрове за хора, преживели насилие и т.н.

Как може да получите своите копия на компакт диска с програмата?

Специалистите и организациите, които искат да получат безплатни копия на диска, каним да ни пишат на office@hestiabg.com с уточнение за това колко бройки ще са им необходими и на кого ще ги предоставят. Тъй като разполагаме с ограничен брой копия, те ще бъдат разпределени на база на преценката на екипа ни за това в кои случаи биха били от особена полза за своите бенефициенти.

ВАЖНО! Дисковете ще бъдат предоставени по куриер, за сметка на получателя, или на място в офиса ни в София, бул. Витоша 19. Всички получатели ще трябва да попълнят формуляр, с който се съгласяват, че ще предоставят дисковете безвъзмездно на своите клиенти и няма да извършват търговска дейност с тях.