Личностното развитие на всяка дете се осъществява в контекста на социо-културната система, в която живее. Там то интернализира междуличностните отношения, ценностите и убежденията на семейството си и на обществото, и развива своите личностни функции чрез моделиране, говорене и въображение.

Тестът TEMAS (“Tell-me-a-story”) е динамично-когнитивен инструмент. Той се базира върху идеята, че когато проективните стимули са сходни с обстоятелствата, в които личностните функции на детето са били заучени и интернализирани, тези функции се трансферират в тестовата ситуация и се проектират върху тематичните истории.

За разлика от традиционните проективни методи, които използват концепцията за двусмислените стимули, TEMAS извлича информация за конфликти чрез смислени истории за персонажи и ситуации, съобразени с ежедневието на детето. Стимулите на TEMAS представят не само отрицателни емоции, когниции и междуличностни функции (характерни за класическите проективни методики), а и положителни такива. А чрез включването на цветове в стимулните платна, “Tell-me-a-story” постига по-лесна вербализация и проекция на емоционалните състояния, личностните функции и когнитивните характеристики на детето. Платната са културно-съобразени и полово чувствителни, а тестът е стандартизиран, както за деца от малцинствата, така и за останалата популация.

  • Подходящ за оценка на деца от 5 до 18 годишна възраст
  • 46 – 115 мин. за администрация
  • 23 цветни стимулни платна

Лектори на обучението са Петя Атанасова и Жулиета Темникова.

Регистрирайте се тук.