Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне

 

Професионалното прегаряне е проблем на много специалисти. Бърнаутът или професионалното прегаряне, е синдром при който човек се чувства емоционално изтощен, загубил е отношението си спрямо хората, с които е свързана работата му (в психологията това се нарича деперсонализация) и вече няма усещането, че е полезен или че постига нещо важно в това, което прави (т.нар. чувство за редуцирани лични постижения).

Бърнаутът често засяга лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и други професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи.

Въпросникът Burnout Q е базиран на модела на бърнаута на Кристина Маслах. Той се състои от 24 въпроса, формиращи 3 скали:

  • Емоционално изтощение – при него се наблюдава безпокойство, психично натоварване, безсъние, физическа и психологична болка.
  • Деперсонализация – тя се състои в третирането на околните като предмети или „статистически величини“, вместо като живи същества, и е свързана с целенасочените опити за овладяване на емоционалното изтощение и физическо натоварване.
  • Редуцирани лични постижения – това е намалена лична продуктивност – недиректна функция на емоционалното изтощение и деперсонализацията на другите.

 

Професионалното прегаряне е проблем на много специалисти.

Burnout-Q може да се използва за:

 

  • Скрининг на служители и екипи за идентифициране на рискови групи в организацията;
  • Оценка на влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на служителя или екипа;
  • Обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии;
  • Референция за получаване на професионална помощ или създаване на програми за подкрепа.

Burnout-Q се попълва и обработва чрез онлайн платформата Examinea. В резултат на обработката се генерира автоматичен доклад с резултати.

 

Издател: Фондация „Хестия“
Целева група: над 18 год.
Администрация: Онлайн чрез Examinea

 

Цени:

Присъствено обучение: 150 лв.

Комплект тест: 100 лв.
(съдържа ръководство, 10 бланки и 10 доклада с резултати)

Доклад с резултати: 6,60 лв.
(в платформата Examinea)