DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Examinea

Описание

DAF е един от малкото инструменти, които oценяват ДВАТА ТИПА АГРЕСИЯ (проактивна и реактивна) – резултат от начина, по който децата преработват и декодират социалната информация, и избират как да реагират. Проактивно- и реактивно – агресивните деца имат различни дефицити в това отношение.

Целева група

DAF може да се прилага при деца и юноши от 10 до 18 години.

Скали
  • Проактивна агресия – инструментална агресия и с цел доминиране.
  • Реактивна агресия – защитна агресия и обусловена от гняв.
  • Обща агресия.

Оригинално издание: Hogrefe Verlag GmbH & Co.Kg
Българско издание: Фондация „Хестия“
Дата на публикуване: 2017 г.

Защо да го изберете?

Със своите само 16 въпроса DAF се попълва за около 10 мин.

Попълването може да бъде извършено на хартия, но може да се използва и онлайн попълване. При него автоматично през платформата Examinea се изпраща линк за попълване до изследваното лице. То може да попълни теста от всяко устройство, свързано с интернет в удобно за него време.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

  • Скриниг за агресия в училища и организации, работещи с деца.
  • Идентифициране на агресивно поведение.
  • Разработване на програми за превенция на агресията в училище.
  • Създаване на програми за индивиуална и групова работа с деца и юноши с агресивно поведение.
  • Предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.

Подходящ е за използване от: детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, логопеди, специални педагози, ресурсни учители,  социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.

Комплект тест

80 лв. бр.
съдържа: ръководство; 10 бр. бланки за отговор и 10 бр. доклади в Examinea

Доклад

5.50 лв. бр.
графичен интерпретативен доклад в Examinea

Сертификационно обучение

150 лв. участник
еднодневно обучение за работа с теста

Още по темата: