Examinea е онлайн система за работа с клиенти и използване на тестове.
Examinea намира широко приложение в работата на професионалистите, които използват ежедневно тестове в процеса на своята работа.
Използването на Examinea гарантира на клиентите правото на избор – избор на подходящ тест, прозрачност на изискванията за администрация, избор на референтни стандарти, бързо генериране на резултатите.