Prospera Кариерно ориентиране на кандидат-студенти

 

Prospera е система за образоватeлно и кариерно ориентиране за ученици от 9 до 12 клас. Тя е изградена от няколко въпросника, които оценяват следните области:

  • Професионални интереси, ценности и увереност в успешността на следването в определени специалности.
  • Мотивация: стратегии за учене, умения за планиране, концентрация и др.
  • Стил на вземане на решение: увереност в избора, информираност на решението, предразсъдъци и автономност по отношение на решенията за бъдещата му/й кариера и др.
  • Стил на планиране: ангажираност, оптимизъм и др.
  • Личностни характеристики: устойчивост на стрес, зрялост, увереност, отвореност към нов опит и др.

Prospera прави подробен психологически профил на кандидат-студента и дава възможност за съотнасяне на желанията и плановете му/й, с реалните училищни постижения. По този начин, анализът на целия профил показва не само кариерната посока, в която клиентът би се чувствал най-щастлив, но и реалистичността на неговите/нейните избори, затрудненията и областите, в които да положи повече усилия.

Интересувате се от кариерно ориентиране за ученици от 5 до 7 клас? Прочетете за системата 1,2,3…Future!

Издател: Hogrefe Editore, Firenze
Българска адаптация: Фондация „Хестия“
Целева група: IX, X, XI и XII клас
Администрация: Онлайн чрез Examinea

 

Доклад с резултати В Examinea

лв. 30 Интерпретативен доклад

Сертификационно обучение За Prospera и 1,2,3…Future!

лв. 210 1 участник

Дистанционно обучение За практикуващи консултанти

лв. 160 1 участник